Organi OBZ 2018-2022

IZVRŠNI ODBOR FUNKCIJA   NASLOV   TELEFON
Zvezdan PRINČIČ predsednik

Kozana 98 5212 Dobrovo

zvezdan.princic@siol.net

041-754 669
Ivo PETRIČ podpredsednik

Planina 42 5270 Ajdovščina

ivopetric@siol.net

051-370 319
Marjan FERFOLJA tajnik

Cankarjeva ulica 9,N. Gorica

marjanferfolja@gmail.com

041-258 198
Jožef ČUBEJ  blagajnik

Grgar 69, 5251 Grgar

jozef,cubej@gmail.com 

031-458 973 
Mirjan PAHOR član

Opatje selo 26/a, Miren

mirjan.pahor@gmail.com

041-535 139
Jožko PETRIČ član

Gradišče pri Vipavi 24

5271 Vipava

jozko.petric@petrol.si

051-306 703

Zdravko GABROVEC 

član Vipolže 15, 5212 Dobrovo  031 821 527 
Maruša TINTA član Bevkova 4, 5210 Deskle 031-613 872
Branko ŠČEK član

Planina 99, 5270 Ajdovščina

branko.scek@gmail.com

041-247 692
Miloš MISLEJ član

Hrašče 21 5272 Podnanos

vida.mislej@gmail.com

041-905 944
Gabrijel ŽIVEC član

Most na Soči 60/a

5216 Most na Soči

031-333 085
TEKMOVALNA KOMISIJA FUNKCIJA NASLOV TELEFON
Mirjan PAHOR predsednik Opatje selo 26/a, 5291Miren 041-535 139
Borut DIETZ član Cesta 80 5270 Ajdovščina 041 647 830
Rihard SIMČIČ član Grgar 35  5251 Grgar 041 851-667
Iztok ČEPERLI član Kidričeva 30,5000 N. Gorica 041-810 358
Jožko PETRIČ član

Gradišče pri Vipavi 24

5271 Vipava

051-306 703
SODNIŠKI ZBOR FUNKCIJA NASLOV TELEFON
Jožko PETRIČ predsednik

Gradišče pri Vipavi 24

5271 Vipava

051-306 703
Zoran POBERAJ član Prešernova 12, Nova Gorica 041-218 820
Davorin ARČON član Trg 59 5292 Renče 040-381 365
Gregor ČESNIK član Duplje 24, 5271 Vipava 040-805 353
Mirjan PAHOR član Opatje selo 26/a, 5291Miren 041-535 139
DISCIPLINSKA KOMISIJA FUNKCIJA NASLOV TELEFON
Branko ŠČEK predsednik Planina 99 5270 Ajdovščina 041-247 692
Sebastjan ŠTOR član Cesta 65, 5270 Ajdovščina 031-611 867
Silvo TRBIŽAN član Planina 105,  Ajdovščina  
KOMISIJA ZA MLADINO FUNKCIJA NASLOV TELEFON
Zdravko GABROVEC  član Vipolže 15, 5212 Dobrovo 031 821 527 
Zoran POBERAJ član Prešernova 12, Nova Gorica 041-218 820
Rok peric član Gradišče 83,5293 Dornberk 031-877 532
KOMISIJA Ž. BALINANJA FUNKCIJA NASLOV TELEFON
Maruša TINTA članica Bevkova 4,5210 Deskle 031-613-872
Sebastjan ŠTOR član Cesta 65, 5270 Ajdovščina 031-611 867
Anuška LAVRENČIČ članica   041-750 854
KOMISIJA MARKETING FUNKCIJA NASLOV TELEFON
NADZORNI ODBOR FUNKCIJA NASLOV TELEFON
Branko KOŠUTA predsednik Ozeljan 29, 5261 Šempas 041-641 288
Urban URŠIČ član Vrhpolje 24, Ajdovščina 041-677 377
Marjan MILOST član Grgar 102 5251 Grgar 041-288 432
Jure NUSDORFER nad. član

 

Duplje 35, 5271 Vipava
040-383 215
Franc KRANJC nad. član

Cesta 18.aprila 18, Vipava

041-344 913

 

OBMOČNA BALINARSKA ZVEZA

NOVA GORICA

NOVICE

IZIDI ŽREBA ZA OBZ LIGE 2020 - 2021

Na letni skupščini OBZ Nova Gorica je bil izveden žreb za območne lige 2020 - 2021, katerih začetek naj bi bil

28. avgusta , v kolikor  bodo razmere glede COVIDA 19 to dovoljevale.

Pari za 1. krog so naslednji:

- PRVA LIGA:

HUBELJ     : OREHOVLJE

RENČE      : GORICA

SLATNA    : KRAS

ŠEMPETER : PODSKALA

 

- DRUGA LIGA:

ROMBON  : SOČA

DESKLE    : KANAL

CERKNO PROSTO

 

Sistem tekmovanja bo isti kot v letu 2019 - 2020 s to razliko, da se bo v 1. ligi hitrostno zbijanje izvajalo samo na prve tri pozicije. Tak sistem bo tudi v vseh državnih ligah.

 

OBMOČNO PRVENSTVO DVOJIC ČLANI  2020

Neposredni prenosi

Novice - tujina

Spletne povezave

       Oblikovanje in izdelava:  espeho_logo